Bogens omslag

Billedtekst: Nyt Nordisk Forlag 2010

Ugle læser i en bog - animation

Maskinen skabt i menneskets billede
Mennesket i maskinen eller maskinen i mennesket

Ny spændende bog fra Nyt Nordisk Forlag

Bent Raymond Jørgensen (red.)
Jørgen Lyngbye (red.)
Henrik Georg Bohr (red.)

Hvem er jeg? Hvad er et menneske egentlig? Mennesket kan betragtes som en molekylær maskine eller metafysisk som et mirakel. I en vis forstand er vi alle af stjernestøv – eller mindre romantisk: affald fra stjernerne.

Er mennesket ved at skabe maskinen i sit billede, ligesom det siges, at Gud skabte mennesket i sit billede? Eller vil vi kun efterligne Gud eller naturens egen mekanik? Sådanne spørgsmål forekommer i vor tid stedse mere påtrængende og relevante, fordi vi er blevet bedre til at beherske virkelighedens udfordringer i kraft af vores teknologiske formåen på flere og flere felter og derfor forstår meget mere om os selv end nogensinde før.
Vor tekniske kunnen bevæger sig systematisk ind på områder, der tidligere var skjulte for alle, men hvor langt kan vi gå? Kan dødt stof forvandles til levende eller endog tænkende stof? Forstår vi, hvad der foregår i hjernen? Skabes vor personlighed af de molekylære processer i os – eller er vi herre i eget hus? Har maskiner bevidsthed, og vil robotter overtage magten? Hvorfor kan vi ikke leve evigt, og kan forskerne gennem teknisk snilde med tiden snyde døden i det uendelige? Er der en mening med universets skabelse, historiens gang og det enkelte menneskes liv?

Fremtrædende forskere søger her at besvare disse spørgsmål. Mange af dem er kendt af den brede offentlighed fra deres medvirken i tv-programmer, bogen ”Videnskaben eller Gud?”, samt foredragsrækker på Niels Bohr Institutet i København. Der redegøres for nogle af de nyeste tanker og teorier om tekniske aspekter, og der ses nærmere på udviklingen fra molekyler over mennesket til maskinen skabt i menneskets billede. Forskningens fremskridt på disse felter om livets opståen og funktioner belyses, og der fremlægges nogle af de mest opsigtsvækkende resultater inden for udforskningen af kunstig intelligens med visse for nogle skræmmende, men for de fleste måske alligevel ret så opløftende perspektiver.

Læs anmeldelse - "oplagt kandidat til den øde ø"

På nedenstående link kan du se en youtube video fra Forum i anledning af udgivelsen af bogen "Maskinen skabt i menneskets billede".
Bent Raymond stiller spørgsmål til Holger Bech Nielsen og Bent Melchior.
Se videoen her

På nedenstående link kan du se tv-udsendelser om videnskaben og Gud med:
Anja Andersen, Bent Raymond Jørgensen, Bent Lexner, Henning Daverne, Henrik Bohr, Holger Bech Nielsen og Jesper Rønager.
Se tv-udsendelserne her

Tilbage til Bent Raymonds forside